Att uppleva stresspåslag är en naturlig del av våra liv och alla drabbas vid med jämna mellanrum av situationer som är så krävande att kroppen behöver mobilisera kraft för att reda ut problemet. Det kan gälla situationer på jobbet, i familjelivet eller när vi tränar. Stress är en sund och naturlig reaktion så länge kroppen och sinnet får en chans till återhämtning. Det är alltså bara korta perioder av stress som kvalar in här. Långvarig stress utan chans för fysisk och mental återhämtning kan göra oss sjuka.

Reaktioner på stress är ett element i vår överlevnadsinstinkt. När vi som stenåldersmänniskor utsattes för en hotfull situation, till exempel en attack från ett vilt djur, var kroppen tvungen att snabbt mobilisera energi för att antingen kunna bekämpa den annalkande faran eller fly från den, den så kallade flykt- och kampresponsen. I den moderna världen är fysiska faror inte så vanligt förekommande men kroppens sätta att reagera på stress finns fortfarande kvar och reagerar på andra detaljer som vi upplever som faror. Här ingår bland annat prestationskrav vid träning och överträning.

Vad händer i kroppen vid stress?

Även om en situation inte är livshotande kan inte hjärnan skilja på icke livshotande och livshotande situationer. Det gör att när vi, omedvetet eller medvetet försätter oss i situationer som gör oss oroliga och exempelvis tänker: ”jag klarar inte av det här” eller ”varför förbättras alla andras träningsresultat men inte mina”, kommer kroppen uppfatta det som ett hot och svara med att bemöta hotet med stress. Kroppen larmar omedelbart vårt sympatiska nervsystem, som är den delen av vårt autonoma nervsystem som styr andning, puls, blodtryck och övriga funktioner som vi inte medvetet kan påverka. När det sker utsöndrar kroppen stresshormoner som adrenalin, kortisol och noradrenalin i blodomloppet. Resultatet blir att blodtrycket och pulsen ökar, musklerna får mer energi och blod för att kunna ta oss ifrån eller bekämpa hotet. I det läget höjs även vår smärttröskel och blodet koagulerar fortare. Kroppen är fysiskt redo för att hantera den hotfulla situationen som har uppkommit.

Därför är återhämtning och tillräckligt med vila så viktigt

En kortvarig stressituation som vara varar några timmar eller minuter och som det finns tid för återhämtning efter är inga problem för kroppen att hantera. Men om stressituationerna blir många och till och med överlappar varandra tar kroppen istället skada. Om vi spänner våra muskler under lång tid, vilket vi automatiskt gör i stressituationer, kommer blodtrycket att ligga kvar på en hög nivå och de stresshormon som kroppen utsöndrar i blodet börjar påverka vår koncentrationsförmåga och vårt minne. Blir stressen långvarig är risken stor att vi drabbas av återkommande muskelskador, stressfrakturer, sömnsvårigheter och depression. Därför är det extremt viktigt, oavsett om man tränar lättare eller hårt, att ge kroppen tid för återhämtning och inte minst se över sina sömnvanor. När vi sover tillräckligt och bra ger vi kroppen en chans att återställa balansen i kroppen och alla biologiska funktioner får det utrymme de behöver för att kunna bygga upp kroppen igen efter stresspåslaget. Det är alltså ingen myt att barn och muskler växer när de sover.