Stress inverkan på kroppen

Att uppleva stresspåslag är en naturlig del av våra liv och alla drabbas vid med jämna mellanrum av situationer som är så krävande att kroppen behöver mobilisera kraft för att reda ut problemet. Det kan gälla situationer på jobbet, i familjelivet eller när vi tränar. Stress är en sund och naturlig reaktion så länge kroppen och sinnet får en chans till återhämtning. Det är alltså bara korta perioder av stress som kvalar in här. Långvarig stress utan chans för fysisk och mental återhämtning kan göra oss sjuka.